A szolgáltató vállalatok legfőbb megkülönböztető erejét azok munkavállalói adják. Míg a technológiák könnyen másolhatóak lettek, a belső folyamatok megvalósítása továbbra is az emberi tényező elkötelezettségén múlik.

A 2008-ban kezdődött gazdasági visszaesés az X és Y Generáció munkavállalóit, korábbi hasonló tapasztalat nélkül, váratlanul érte. A bizalomvesztés általánossá vált: túlnőtt a gazdaság pénzügyi, kormányzati szereplőin és megjelent a vállalatoknál, a közvetlen munkakapcsolatokban is.
Ebben az időszakban a vállalatok saját túlélésüket helyezik előtérbe, az elbocsájtások minősége és mennyisége számos munkavállalóban bizalmi válságot okoz munkahelyi vezetőik irányába. A cselekedeteket sokkal inkább a félelem, mintsem egy ösztönző elkötelezettség irányítja.

Számos korábbi kutatás kimutatta, hogy a munkavállalók magasabb szintű elkötelezettsége jobb teljesítményhez, kevesebb hiányzáshoz és összességében jobb pénzügyi teljesítményhez vezet, az elégedetlenség azonban hat a többi dolgozó munkájának minőségére is, és felismerés és beavatkozás nélkül ez jelentős károkat okoz.
Azonban a dolgozói elkötelezettségmérések döntő része a válság előtti feltételekre épít: ezekkel azt mértük, hogy a dolgozó milyen valószínűséggel marad a munkáltatónál és kevésbé azt, hogy milyen minőségű munkával és céllal teszi azt. A munkáltatóval kapcsolatos bizalom megléte és elemei kihagyhatatlanná vált az elkötelezettség mérésekben.

A MOMENTOR Dolgozói Bizalom és Elkötelezettség megoldása egy hatáselemző modell, melynek segítségével egy vállalat képet kaphat arról, hogy az egyes szervezeti területeken melyek a munkavállalói elkötelezettséget leginkább befolyásoló tényezők, illetve arról, hogy ezen területeken miként teljesít a vállalat.

A módszer segítségével kitűzhetők a munkavállalói elkötelezettség fejlesztését célzó stratégiai és taktikai prioritások, illetve azonosíthatók a meglévő erősségek is. A modell nem csupán arra ad választ, hogy melyek azok a pontok, ahol érdemes változtatásokat eszközölni, hanem konkrét operatív megoldási javaslatokkal is szolgál.

A kutatás elemei:

  • ETE Index Tree
  • ETE Szegmens
  • ETE Drivers

1. ETE Index Tree

A kutatás fő mutatószáma, az ún. ETE index, egyetlen számban sűrítve képes megmutatni ezt az értéket a vállalat egészére, illetve az egyes szervezeti egységekre vonatkoztatva is. Ez a mutató összehasonlítható teszi a vállalat munkavállalói elkötelezettségének szintjét más vállalatokéval (benchmark eredmények), illetve az egyes szervezeti egységek is összehasonlíthatóvá válnak egymással. Ez alapján feltérképezhetők azok az egységek, ahol a leginkább szükség van az elégedettség, elkötelezettség növelésére. Ezen túlmenően segítségével demográfiailag is profilozhatók az elkötelezettebb, illetve a kevésbé elkötelezett szegmensek.

2. ETE Segment

A munkavállalói elkötelezettség szintje alapján elkülönült csoportokat. Az egyes csoportokat jellemezzük a legrelevánsabb háttérváltozók mentén (demográfiai jellemzők, szervezeti egység stb.)

3. ETE Drivers

Meghatározzuk, hogy a munkavállalói elkötelezettségre hatással bíró tényezők milyen teljesítményt nyújtanak: azaz melyek azok a pontok, ahol a leginkább fontos és sürgős lenne a változtatás annak érdekében, hogy az elkötelezettség szintje emelkedjen.

Amit nyújtunk

  • Munkavállalói bizalom és elkötelezettség kérdőív kialakítása, az iparági sajátosságoknak megfelelően
  • A megkérdezések lebonyolítása, a felmérések belső kommunikációjában támogató jelenlét
  • online, személyes válaszadási felületek biztosítása
  • Az adatok elemzése (ETE index, hatásmechanizmusok feltárása, dtényezők fontossági szerepének számszerűsítése stb.)
  • Vezetői Dashboard és Elemző workshop biztosítása